ORF -  RADIO 1476 

Projekt auf ORF-Radio  1476.
Tschechische Jugendliche in Wien 
machen Programm:

Wissbegieriges Mikrofon

Projekt na středních vlnách  1476.
Česká mládež ve Vídni dělá
rozhlasové vysílání:

Zvídavý mikrofon

Comenius Euromedia
Sonderpreis für "Radio 1476"

  Freitag  19:05 - 19:30

  Pátek  19:05 - 19:30

Sendung  -   08.10.2004
Audio Files

Sendung  - 05.11.2004
Audio Files

Sendung  - 24.12.2004
Audio Files

Sendung  -   28.01.2005
Audio Files

Sendung - 08.04.2005
Audio Files

Sendung  - 08.09.2006
Audio Files

 

 

Postanschrift:
ORF - Radio 1476
Argentinierstr. 30a
A-1040 Wien
Austria

 

Das Jugend-Magazin der Wiener Tschechen setzt sich mit allen Themen einer urbanen Stadt auseinander. Ernährung, Drogen, Kunst und Freizeit sind nur einige der Bereiche. In den zweisprachigen Sendungen (Tschechisch und Deutsch) ist die Sprache ein bewusst gesetztes dramaturgisches Mittel. Die SchülerInnen des Komenský-Gymnasiums und der American International School in Vienna gestalten das Magazin. Vysílání pro mládež vídeňských Čechů se věnuje všem tématům života ve velkoměstě. Jídlo, drogy, umění či volný čas jsou jen některá z nich.
Ve dvojjazyčném vysílání (česky a německy) je jazyk vědomě využíván jako dramaturgický prostředek. Vysílání připravují studenti gymnázia J.A. Komenského a American International School in Vienna.